Rezervácia miesta na sv. omši

25.11.2020 - 28.11.2020

Termín sv. omše
Osôb
E-mail (nepovinné)
Priezvisko (prípadne Vaša iná identifikácia)
Sedenie osôb zo spoločnej domácnosti spolu je možné iba vo svätyni, alebo v bočných lodiach.